Mater Sapientiae, z.s.

Spolek pro předávání katolického dědictví, tradic a hodnot dětem a mládeži.

Katolická výchova

Jedním z hlavních cílů spolku Mater Sapientiae je pomoc při katolické výchově. Chceme, aby děti byly formovány nejen intelektuálně, ale i duchovně a morálně, v souladu s učením katolické Církve. Pomáháme rodinám vzdělávající své děti v domácí škole uskutečnit výuku prodchnutou katolickým duchem. Naším cílem je vytvořit prostředí pro děti, kde mohou vnímat, že posláním každého člověka je žít svatě, pro Boha a podle Božího zákona. Kde svobodně mohou rozvíjet své morální, rozumové, fyzické a citové schopnosti i manuální a umělecké dovednosti v kontextu křesťanské víry.

Inspirujeme se krásnými příklady péče o výchovu mladých lidí: sv. Josef Calassanz a jeho piaristé, sv. Don Bosco a oratoria sv. Františka Saleského, sv. Anděla Mericci a její voršilky, sv. Dominik a jeho vyučující sestry dominikánky, sv. Filip Neri, apoštol Říma. Čerpáme také ze zkušeností současných soukromých škol katolického zaměření.

Dílo školy svěřujeme do zvláštní péče sv. Josefa a Panny Marie, Sedes Sapientiae.

Páteční škola

Úsilí o rozvoj katolické výchovy začalo v roce 2021. Spolu s dalšími katolickými rodinami, které vzdělávaly své děti v domácí škole, jsme se začali setkávat na páteční ranní Mši svaté. Po ní následovala výuka katechismu. Dále přibyla výuka zpěvu a gregoriánského chorálu. Na konci školního roku měly děti pravidelné společné opakování znalostí z matematiky a českého jazyka.

Opakování z českého jazykaOpakování z českého jazykaOpakování z českého jazykaOpakování z českého jazykaOpakování z matematikyOpakování z matematikyOpakování z matematiky

V letošním roce ve vzdělávání pokračujeme. Po vyučování se děti účastní celoročního kurzu plavání.

Plavecký kurz na Kraví hořePlavecký kurz na Kraví hořePlavecký kurz na Kraví hořePlavecký kurz na Kraví hoře

Řemeslné dovednosti

Z osnov škol postupně mizí pracovní výuka, ve které by se děti naučily zacházet s běžnými nástroji, seznámily se s dílenskými a řemeslnými postupy nebo získaly povědomí o péči o půdu a hospodářská zvířata. V naší škole chceme pravidelně vyučovat těmto předmětům. V letošním roce děti absolvují základní kurzy řezbářství, pletení, zpracování kůže či kovářství.

Řezbářský kurzŘezbářský kurzŘezbářský kurzŘezbářský kurzŘezbářský kurzŘezbářský kurzŘezbářský kurzŘezbářský kurzŘezbářský kurz

Učitelé

Vytvoření účinné pomoci při katolické výchově žáků je závislé na katolických učitelích a učitelkách. Proto intenzivně hledáme ochotné věřící, kteří by byli schopni zkvalitnit a rozšířit výuku. Budeme velmi vděčni, pokud se nám ozvete na adrese [email protected].