Mater Sapientiae, z.s.

Spolek pro předávání katolického dědictví, tradic a hodnot dětem a mládeži.

Ilustrovaný kalendář

Náboženský život dětí a mládeže se uskutečňuje každý den. Proto je dobré, byť jen malou chvíli, rozjímat nad životem Pána Ježíše Krista. Velmi vhodnou pomůckou je kalendář, který vytváří manželé Jeremiah a Michaela Harrison ze Spojených států amerických. Jsme rádi, že se nám podařilo připravit české vydání tohoto nádherně ilustrovaného kalendáře.

Popis grafiky
Advent 2023 1

Advent

Advent 2023 1
Advent 2023 2
Advent 2023 3

Vánoce

Vánoce 2023 1
Vánoce 2023 2
Vánoce 2023 2

Zjevení Páně

Zjevení 2023 1
Zjevení 2023 2
Zjevení 2023 3
Zjevení 2023 3

Náš život dostává obsah a cenu teprve tehdy, je-li žit skrze Krista, s Kristem a v Kristu. Den, týden, měsíc a rok křesťana, třeba ubíhá ve stejném prostoru vesmíru, na stejné zeměkouli a je řízen stejným oběhem země kolem slunce jako čas dítek tohoto světa, má pro křesťana přec jen zcela jinou náplň. On se denně probouzí jenom proto, aby znovu se vzchopil k chvále Boha, jemuž patří naše všecky myšlenky, slova i skutky. Ulehá jen proto, aby načerpal nových sil ke cti a slávě Boží. Každý den v týdnu je mu posvěcen nějakým dílem Božím.

Kristus je Pánem vesmíru a všech stvořených věci, ale také času. Na to musí myslit křesťan, jenž nese jeho jméno a je druhým Kristem, neboť celý jeho život má býti napodobením života Kristova. Kristus posvětil půdu naší zeměkoule tím, že po ní chodil. Kristus však také posvětil tvář slunce, kolem něhož země obíhá a počítá tak svůj čas, září svého boholidského života, takže všecka roční období na věčné časy sálají odrazem přesvatého a přečistého tohoto světla Bohočlověka.

P. Marian Shaller